تصویر آماری تولید در صنایع آلومینیوم

تصویر آماری تولید در صنایع آلومینیوم

پنجره‌ایرانیان؛ ارزیابی روند تحولات داخلی بخش معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به آمار تولید محصولات معدنی و فلزات اساسی کشور در فصل اول ۱۳۹۸ نشان می‌دهد...

تفکیک وزارتخانه‌ها مغایر کوچک‌سازی دولت است

تفکیک وزارتخانه‌ها مغایر کوچک‌سازی دولت است

پنجره‌ایرانیان: رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن گفت: این اقدام اشتباه است، چراکه این برخلاف...