تسلیت پنجره‌ایرانیان در پی زلزله کرمانشاه

پنجره ایرانیان؛ وقوع حادثه غم‌بار زمین‌لرزه در غرب کشور که باعث جان باختن و مصدومیت جمعی از هم‌وطنان عزیزمان شد موجب تاسف و تاثر شدید گردید.
  • سه شن