فروش دستگاه کمپرسور

  • پنجشنبه 23 فروردین 1397 ساعت 5:50

دستگاه کمپرسور ۷متر مکعب اطلس کوپکوروشن در حال کار برای فروش موجود می باشد.

تلفن تماس ۰۹۳۰۰۷۵۳۸۴۹


ارسال نظر

ارسال