دویست و یکمین شماره پنجره‌ایرانیان منتشر شد

دویست و یکمین شماره ماهنامه تخصصی صنعت دروپنجره ایرانیان در سال 1403 منتشر شد.
  • شنبه 9 تیر 1403 ساعت 17:6

دویست و یکمین  شماره از ماهنامه تخصصی صنعت دروپنجره ایرانیان در سال 1403 منتشر شد. در این شماره  مطالبی متنوع در بخش‌های مختلف تهیه و تولید شده است. گفت‌وگو با برخی از صاحبان صنایع و شرکت‌های حاضر در نمایشگاه دروپنجره تهران نیز در این شماره منتشر شده است.

در این شماره می‌خوانیم:

 

نگاهی به استاندارد ملی ایران برای پروفیلهای یوپیویسی و تولیدکنندگان دارای استاندارد       

تعرفههای واردات بر زنجیره تامین آلومینیوم افزایش مییابد     

ساخت قالبهای اکستروژن پروفیل آلومینیوم           

روایتی از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره تهران         

و گفتگو با مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌های حاضر در شانزدهمین نمایشگاه دروپنجره تهران و صنایع وابسته


ثبت نظر

ارسال