تاثیر آلودگی هوا بر استهلاک ساختمان‌ها

پنجره‌ایرانیان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در پی مدیریت بحران آلودگی هوا هزینه‌هایی به جامعه تحمیل می‌شود و روند استهلاک ساختمان‌ها و خودرو‌ها افزایش می‌یابد.
  • شنبه 16 آذر 1398 ساعت 10:27

معصومه آقاپور علیشاهی در خصوص خسارت آلودگی هوا به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اظهار کرد: از دیدگاه اقتصادی آلودگی هوا به جهت ایجاد شرایط اضطراری باعث تعطیلی برخی از بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لغو برگزاری جلسات و نشست‌ها در زمان آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا روند استهلاک ساختمان‌ها و خودرو‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: در پی مدیریت بحران آلودگی هوا هزینه‌هایی به جامعه تحمیل می‌شود که مهم‌ترین آن هزینه فرصت است.

آقاپورعلیشاهی تاکید کرد: هزینه‌هایی را که برای رفع آلودگی هوا مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌توان در سایر مولفه‌های اقتصادی ازجمله بیکاری، تورم و آسیب‌های اجتماعی صرف کرد، اما در حال حاضر صرف کنترل آلودگی هوا می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآوری کرد: به‌طور مثال برای راه‌اندازی یک پتروشیمی به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است که به‌طور میانگین می‌توان برای ۴ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد کرد، اما هزینه‌ها به‌جای استفاده در بحث اشتغال‌زایی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور صرف مدیریت بحران می‌شود که امیدواریم شرایطی فراهم شود که هزینه‌های آلودگی هوا به حداقل برسد.

 

 


ثبت نظر

ارسال