مدیریت مصرف انرژی در ساختمان اداری

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان اداری

پنجره ایرانیان:برحسب قیمت‎های جهانی انرژی‎، حدود 5 درصد از کل هزینه‎های جاری در اداره کردن یک شرکت مربوط به انرژی‎های مصرفی آن می‎شود....

آزمایش هوابندی دربها و پنجرههای ساختمانی

آزمایش هوابندی دربها و پنجرههای ساختمانی

پنجره ایرانیان :اندازه گیری میزان نفوذ هوا از درزهای دربها و پنجرههای خارجی ساختمانها و کنترل میزان هوابندی آنها از چند نظر حائز اهمیت است. اولاْ امکان...

دنیای شیشه های دوستدار انرژی

دنیای شیشه های دوستدار انرژی

پنجره ایرانیان : فناوری نانو چه تاثیری بر بهبود کیفیت ساختمان می گذارد و بیشتر در کدام بخش ساختمان به کار می رود؟ آیا صنعت ساختمان با ورود فناوری های نانو...