استخدام کارشناس فروش خانم

  • دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 15:22

شرکت آتاتک جهت تکمیل کادر فروش خود به یک نفر کارشناس فروش خانم نیازمند است.

شماره تماس: 0214751

ایمیل: ata.tech96@yahoo.com


ثبت نظر

ارسال