نشانی جدید شرکت بانیان صنعت

  • دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت 21:22

 شرکت بانیان صنعت به نشانی زیر تغییر مکان داده است:

تهران-شهر قدس- شهرک صنعتی زاگرس- خیابان پنجم- پلاک 5 

تلفن:   46896118 -021    
46896138 -021 
           
فکس: 46894873 -021    موبایل: 09128438870 


ثبت نظر

ارسال