گزارش تصویری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ارومیه - خرداد 95