گزارش تصویری بیست و یکمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز - اردیبهشت 95