جلالی پور: انجمن، فضایی صنفی و تخصصی برای ایجاد تعامل میان فعالان صنعت است

جلالی پور: انجمن، فضایی صنفی و تخصصی برای ایجاد تعامل میان فعالان صنعت است

پنجره‌ایرانیان؛ دبیر «انجمن تولیدکنندگان دروپنجره ایران» گفت: انجمن تولیدکنندگان دروپنجره ایران متعلق به تمامی فعالان و صنعتگرانی است که در زمینه تهیه...