رونمایی‌های آکپا در نمایشگاه ساختمان تهران

رونمایی‌های آکپا در نمایشگاه ساختمان تهران

پنجره‌ایرانیان؛ آکپا ایران از چهار محصول و رویداد ویژه خود در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران رونمایی کرد....

برگزاری نهمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۰)

برگزاری نهمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۰)

پنجره‌ایرانیان؛ نهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس 2020) و نهمین نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی...