بازدید معاون استاندار و هیات همراه از گروه کارخانجات آدوپن پلاستیک پرشین

بازدید معاون استاندار و هیات همراه از گروه کارخانجات آدوپن پلاستیک پرشین

پنجره‌ایرانیان؛ معاون استاندار آذربایجان شرقی به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان از گروه کارخانجات آدوپن پلاستیک پرشین دیدن کردند....

بازدید معاون استاندار و هیئت همراه از گروه کارخانجات آدوپن پلاستیک پرشین

بازدید معاون استاندار و هیئت همراه از گروه کارخانجات آدوپن پلاستیک پرشین

پنجره‌ایرانیان؛ معاون استاندار به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان از گروه کارخانجات آدوپن پلاستیک پرشین (وین‌تک) دیدن کرد....