برگزاری همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

برگزاری همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

پنجره‌ایرانیان؛ همایش «نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» با حضور مسئولان و بخش خصوصی در حوزه تولید یا واردات پوشش‌های ساختمانی، کارشناسان علمی در بوستان...

پیگیری مطالبات بخش خصوصی در اولین همایش نما

پیگیری مطالبات بخش خصوصی در اولین همایش نما

پنجره‌ایرانیان؛ نخستین نشست «همایش نما، منظر شهری و ساختمان پایدار» که بهمن‌ماه سال جاری در بوستان گفتگو برگزار می‌شود با حضور تولیدکنندگان نما و پوشش‌های...