تغییر تاریخ برگزاری دومین نمایشگاه و همایش نما

تغییر تاریخ برگزاری دومین نمایشگاه و همایش نما

پنجره‌ایرانیان؛ دومین نمایشگاه و همایش نما (با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی) مهرماه 99 در محل نمایشگاه‌های شهرداری تهران (بوستان گفتگو) برگزار می‌شود....

همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

نخستین «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» بهمن‌ماه سال جاری به مدت 3 روز در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد....

برگزاری کارگاه توسط سایتال ساخت در همایش نما

برگزاری کارگاه توسط سایتال ساخت در همایش نما

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت سایتال ساخت در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» که از روز 9 بهمن‌ماه در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد با برگزاری کارگاه...

حضور شیشه ایمنی شرق در همایش نما در بوستان گفتگو

حضور شیشه ایمنی شرق در همایش نما در بوستان گفتگو

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت شیشه ایمنی شرق در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» که از روز 9 بهمن‌ماه در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد با برپایی غرفه...

حضور شرکت آبسکون در نمایشگاه و همایش نما

حضور شرکت آبسکون در نمایشگاه و همایش نما

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت آبسکون در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» که از روز 9 بهمن‌ماه در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد با برپایی غرفه در نمایشگاه...

حضور آلومکس در همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

حضور آلومکس در همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت آلومکس در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» که از روز 9 بهمن‌ماه در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد با برپایی غرفه در نمایشگاه...

حضور آران سیج در همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

حضور آران سیج در همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت آران سیج در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» که از روز 9 بهمن‌ماه در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد با برپایی غرفه در نمایشگاه...

حضور انجمن تولیدکنندگان در، پنجره و نما در همایش نما

حضور انجمن تولیدکنندگان در، پنجره و نما در همایش نما

پنجره‌ایرانیان؛ انجمن تولیدکنندگان در، پنجره و نمای ساختمانی استان تهران در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» که از روز 9 بهمن‌ماه در بوستان...

بازدید شهردار تهران از غرفه ونوس شیشه

بازدید شهردار تهران از غرفه ونوس شیشه

پنجره‌ایرانیان؛ دکتر حناچی در حاشیه همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی از غرفه شرکت ونوس شیشه بازدید کرد....

همایش و معرفی نماهای مدرن

همایش و معرفی نماهای مدرن

پنجره‌ایرانیان؛ نماینده شرکت آلوپن در دومین جلسه هماهنگی «همایش نما با محوریت مصالح و جزییات اجرایی» که با حضور جمعی از مدیران، مسئولان و تولیدکنندگان...