همایش و نمایشگاه باید دستاورد داشته باشد

همایش و نمایشگاه باید دستاورد داشته باشد

پنجره‌ایرانیان؛ گیتی نوروزی، نماینده شرکت ونوس شیشه، در نخستین نشست «همایش نما، منظر شهری و ساختمان پایدار» که بهمن‌ماه سال جاری در بوستان گفتگو برگزار...

پیگیری مطالبات بخش خصوصی در اولین همایش نما

پیگیری مطالبات بخش خصوصی در اولین همایش نما

پنجره‌ایرانیان؛ نخستین نشست «همایش نما، منظر شهری و ساختمان پایدار» که بهمن‌ماه سال جاری در بوستان گفتگو برگزار می‌شود با حضور تولیدکنندگان نما و پوشش‌های...