تخلف سازمان خصوصی‌سازی و رانت‌خواری در واگذاری المهدی

تخلف سازمان خصوصی‌سازی و رانت‌خواری در واگذاری المهدی

پنجره‌ایرانیان؛ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در جریان واگذاری آلومینیوم المهدی، سازمان خصوصی‌‌سازی تخلفاتی داشته و باعث شده تا یک شرکت ساختگی با دست‌کم...

تولید پنج‌ماهه آلومینیوم کشور 10 درصد رشد کرد

تولید پنج‌ماهه آلومینیوم کشور 10 درصد رشد کرد

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت‌های ایرالکو در اراک و هرمزال و المهدی در بندرعباس از ابتدای فروردین تا پایان مرداد 151 هزار و 691 تن انواع محصولات آلومینیوم (خالص،...