ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی برگزاری نمایشگاه‌ها به‌زودی

ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی برگزاری نمایشگاه‌ها به‌زودی

پنجره‌ایرانیان؛ نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری برگزاری نمایشگاه‌ها در دوران پساکرونا به ریاست بهمن حسین زاده مدیرعامل و ‌رئیس هیئت‌مدیره و با حضور مدیران...

برگزاری سومین دوره نمایشگاه تهران پلاست

برگزاری سومین دوره نمایشگاه تهران پلاست

پنجره‌ایرانیان؛ سومین دوره نمایشگاه تهران پلاست بهمن‌ماه سال جاری در شهر آفتاب برگزار می‌شود....