مدیریت بحران در شرایط بحرانی در شرکت‌ها

مدیریت بحران در شرایط بحرانی در شرکت‌ها

مهندس شهرام علیزاده / مدیرعامل آلوکد...

نخستین همایش بین‌المللی مدیریت دانش مشتری برگزار شد

نخستین همایش بین‌المللی مدیریت دانش مشتری برگزار شد

پنجره‌ایرانیان؛ نخستین همایش بین‌المللی مدیریت دانش مشتری با حضور متخصصان این حوزه در محل ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد....

امضا تفاهم‌نامه همکاری هافمن و سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

امضا تفاهم‌نامه همکاری هافمن و سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

پنجره‌ایرانیان؛ هافمن با سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد....