صدور مجوز ساخت ۱۴ میلیون متر خانه در پایتخت

صدور مجوز ساخت ۱۴ میلیون متر خانه در پایتخت

پنجره‌ایرانیان؛ شهرداری تهران در سال گذشته مجوز ساخت بیش از ۱۴ میلیون مترمربع واحد مسکونی را صادر کرده است....

شهرداری مجوز ساخت‌وساز در حریم گسل‌های پرخطر را ندهد

شهرداری مجوز ساخت‌وساز در حریم گسل‌های پرخطر را ندهد

پنجره ایرانیان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه در مجاورت پهنه‌های گسلی را صراحتا ممنوع اعلام کرده‌ایم، گفت: نسبت...