بررسی واردات آلومینای خاورمیانه تا پایان سال 2017

بررسی واردات آلومینای خاورمیانه تا پایان سال 2017

پنجره‌ایرانیان؛ ازآنجاکه عمده تولید آلومینیوم خاورمیانه بر پایه واردات آلومینا نهادینه ‌شده، واردات این منطقه همگام با افزایش تولید آلومینیوم، روندی افزایشی...

واگرایی قیمت آلومینا و قراضه آلومینیوم در بازار

واگرایی قیمت آلومینا و قراضه آلومینیوم در بازار

پنجره‌ایرانیان؛ قیمت قراضه آلومینیوم در اروپا روندی صعودی داشته که برخلاف جهت افت قیمت پودر آلومینا به‌عنوان ماده اولیه تولید شمش آلومینیوم است....

قیمت آلومینا کاهشی شد

قیمت آلومینا کاهشی شد

پنجره‌ایرانیان؛ شاخص قیمت فوب استرالیا در ابتدای هفته گذشته میلادی با افزایشی مقطعی به حدود 521.5 دلار/تن رسید؛ در ادامه روند قیمتی این ماده اولیه با کاهش...