نبود استاندارد و نظارت، باعث عملکرد مختلف شرکت‌ها شده است

نبود استاندارد و نظارت، باعث عملکرد مختلف شرکت‌ها شده است

پنجره‌ایرانیان؛ رئیس هیات مدیره پنجره‌ساز صنعت گفت به دلیل اینکه استاندارد و نظارتی در صنعت دروپنجره در کشور وجود ندارد، هر شرکت تولیدکننده به‌صورت جداگانه...

نبود تقاضا، فعالیت‌های تولیدی را به تعویق انداخته است

نبود تقاضا، فعالیت‌های تولیدی را به تعویق انداخته است

پنجره‌ایرانیان؛ رئیس هیات ‌مدیره شرکت پنجره‌ساز صنعت گفت: بودجه دولت هنوز برای پروژه‌های عمرانی مشخص نشده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در شرایط...