مدیرعامل شرکت آلاکس: به دنبال بازارهای جهانی هستیم

مدیرعامل شرکت آلاکس: به دنبال بازارهای جهانی هستیم

پنجره ایرانیان؛ امروزه هر کاری که به کالبد و بافت صنعت اضافه می‌شود باید مبنا و مقیاس صنعتی داشته باشد وگرنه صرفا موجب هدررفت سرمایه‌های انسانی و اقتصادی...

از مدیرعامل شرکت آلاکس ایران تجلیل شد

از مدیرعامل شرکت آلاکس ایران تجلیل شد

پنجره ایرانیان؛ مسعود حکیمی، مدیرعامل شرکت آلاکس ایران در سومین جشنواره مهندسان نمونه استان آذربایجان‌شرقی مورد تقدیر قرار گرفت....