تخلف سازمان خصوصی‌سازی و رانت‌خواری در واگذاری المهدی

تخلف سازمان خصوصی‌سازی و رانت‌خواری در واگذاری المهدی

پنجره‌ایرانیان؛ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در جریان واگذاری آلومینیوم المهدی، سازمان خصوصی‌‌سازی تخلفاتی داشته و باعث شده تا یک شرکت ساختگی با دست‌کم...

آلومینیوم المهدی روی میز فروش سازمان خصوصی‌سازی

آلومینیوم المهدی روی میز فروش سازمان خصوصی‌سازی

پنجره‌ایرانیان؛ سازمان خصوصی‌سازی جنجالی‌ترین واگذاری تاریخ یعنی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را با هدف وصول مطالبات خود از خریدار قبلی روی میز فروش گذاشت....