تغییر تاریخ برگزاری دومین نمایشگاه و همایش نما

تغییر تاریخ برگزاری دومین نمایشگاه و همایش نما

پنجره‌ایرانیان؛ دومین نمایشگاه و همایش نما (با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی) مهرماه 99 در محل نمایشگاه‌های شهرداری تهران (بوستان گفتگو) برگزار می‌شود....

برگزاری دومین نمایشگاه و همایش نما در شهریورماه

برگزاری دومین نمایشگاه و همایش نما در شهریورماه

پنجره‌ایرانیان؛ با توجه به اهمیت بحث نمای ساختمان‌ها در ایجاد سیما و منظر شهری مطلوب، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان از سال 97...