خام فروشی و پیامدهای آن در صنعت و اقتصاد ایران

خام فروشی و پیامدهای آن در صنعت و اقتصاد ایران

خام فروشی موضوعی است که این روزها در میان صنعتگران و اقتصاددانان و به‌تبع آن در سطح جراید و مطبوعات کشور به‌کرات شنیده می‌شود و بسیاری از صاحب‌نظران بر...

تعامل زنجیره، راه نجات صنایع پایین‌دست آلومینیوم

تعامل زنجیره، راه نجات صنایع پایین‌دست آلومینیوم

پنجره‌ایرانیان؛ تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست آلومینیوم همواره از کمبود مواد اولیه گلایه دارند؛ موضوعی که سبب شده است هزینه‌های این تولیدکنندگان، افزایش...