حضور برنا پنجره نماینده سیندژ در نمایشگاه ساختمان کرمان

حضور برنا پنجره نماینده سیندژ در نمایشگاه ساختمان کرمان

پنجره ایرانیان؛ شرکت برنا پنجره، نماینده انحصاری پروفیل سیندژ در استان کرمان در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان حضور پیدا کرد....

بازدید مدیران شرکت سیندژ از مجتمع تولیدی و صنعتی برنا پنجره

بازدید مدیران شرکت سیندژ از مجتمع تولیدی و صنعتی برنا پنجره

پنجره ایرانیان؛ مدیران شرکت سیندژ از مجتمع تولیدی و صنعتی برنا پنجره در استان کرمان بازدید کردند....