تجدیدپذیرها جلو می‌زنند

تجدیدپذیرها جلو می‌زنند

پنجره‌ایرانیان؛ طبق پیش‌بینی اکونومیست در سال ۲۰۲۰، مصرف جهانی تجدیدپذیرهای غیر برق‌آبی با رشد دورقمی، ۴۱ درصد افزایش می‌یابد اما همچنان برای تحقق اهداف...