ساخت مشعل المپیک ۲۰۲۰ با آلومینیوم بازیافتی

ساخت مشعل المپیک ۲۰۲۰ با آلومینیوم بازیافتی

پنجره‌ایرانیان؛ ژاپنی‌ها از ساخت مشعل المپیک ۲۰۲۰ توکیو با آلومینیوم بازیافت شده خبر دادند....

حضور آلومینیوم کاوه در پنجمین نمایشگاه آلومینیوم ایران

حضور آلومینیوم کاوه در پنجمین نمایشگاه آلومینیوم ایران

پنجره‌ایرانیان؛ حضور شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آلومینیوم ایران قطعی شد....

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آلومینیوم ایران

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آلومینیوم ایران

پنجره‌ایرانیان؛ پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آلومینیوم ایران اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در محل هتل المپیک تهران برگزار می‌شود....