برگزاری دوره‌های آموزش هوشمند سازی ساختمان در استان البرز

برگزاری دوره‌های آموزش هوشمند سازی ساختمان در استان البرز

پنجره‌ایرانیان؛ دوره جدید آموزش هوشمند سازی ساختمان توسط خانه هوشمند آکو در کرج برگزار می‌شود....

دوره جدید آموزش هوشمند سازی ساختمان

دوره جدید آموزش هوشمند سازی ساختمان

پنجره‌ایرانیان؛ گروه توسعه اتوماسیون آکو دوره جدید آموزش هوشمند سازی ساختمان (برند G4) را در شهریورماه 97 برگزار می‌کند....