کاهش 17 درصدی تولیدات آلومینیوم کشور

پنجره‌ایرانیان؛ تولیدات آلومینیوم در 10 ماه اول سال 1398 در شرکت‌های بزرگ صنعت آلومینیومی که شامل چهار واحد تولیدکننده می‌شود، نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 17 درصد افت داشت؛ همچنین میزان تولیدات این شرکت‌ها در دی‌ماه نسبت به آذرماه، کاهش 0.4 درصدی یافت.
  • دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 11:8

به گزارش فلزات آنلاین، عملکرد شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه آلومینیوم که شامل شرکت‌های آلومینای ایران، هرمزال و المهدی می‌شود، در دی‌ماه سال 1398 در مقایسه با مدت زمان مشابه (دی‌ماه سال 1397) دارای روند صعودی بوده است، به نحوی که در دی‌ماه سال 1397، مجموع تولید آلومینیوم در کشور 18 هزار و 38 تن بود و در دی‌ماه سال 1398 میزان تولیدات به 24 هزار و 893 تن رسید و به‌این‌ترتیب رشد 38 درصدی را شاهد هستیم.

 

افزایش چشمگیر میزان فعالیت شرکت آلومینای ایران

پودر آلومینای تولیدشده در شرکت آلومینای ایران در دی‌ماه با سه درصد، رشد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته (دی‌ماه سال 1397)، به 21 هزار و 258 تن رسید که این میزان تولید پودر آلومینا در کشور چشمگیر و قابل‌توجه است. به نحوی که این شرکت در دی‌ماه سال 1397، 200 هزار و 714 تن آلومینا تولید کرد. همچنین میزان تولید شرکت جاجرم نسبت به آذرماه که تولید این شرکت 18 هزار و 729 تن بود، رشد یافته است. به‌این‌ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در این حوزه صورت گرفته است، موجب شد میزان تولیدات پودر آلومینا در کشور، دارای روند صعودی شود.

تولید 10 ماهه سال 1398 شرکت آلومینای ایران (جاجرم)، یک درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، افت داشت و میزان تولید پودر آلومینای این شرکت در 10 ماه اول سال، 193 هزار و 345 تن بود.

تولید شمش آلومینیوم شرکت آلومینای ایران در آذرماه یک هزار تن بود که در دی‌ماه به یک هزار و 192 تن رسید. به‌این‌ترتیب، شرکت آلومینای ایران در این یک ماه، 19 درصد افزایش تولید داشته و میزان تولیدات 10 ماهه اول سال جاری، 6 هزار و 844 تن بود.

 

افزایش میزان تولیدات شمش هرمزال در دی‌ماه

در این میان شرکت المهدی و هرمزال بیشترین میزان افزایش را داشته‌اند، به‌گونه‌ای که شرکت هرمزال در دی‌ماه سال گذشته، یک هزار و 958 تن شمش خالص آلومینیومی تولید و در بازار توزیع ‌کرد اما در دی‌ماه سال جاری، با تغییر مدیریت توانست میزان تولیدات خود را ارتقا دهد و چهار هزار و 538 تن محصول تولید کند که به‌این‌ترتیب، شاهد رشد 132 درصدی میزان فعالیت شرکت هرمزال هستیم.

گفتنی است، میزان تولیدات شرکت هرمزال در 10 ماه اول سال 1398، 34 هزار و 396 تن بود که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، 53 درصد افت تولید داشته است.

 

رشد 126 درصدی تولیدات المهدی نسبت به سال گذشته

افزایش تولیدات در مجتمع المهدی نیز محسوس و چشمگیر است، به نحوی که تولیدات دی‌ماه سال گذشته این مجتمع، دو هزار و 193 تن بود اما در دی‌ماه سال جاری، این شرکت چهار هزار و 917 تن شمش تولید کرد که افزایش 126 درصدی را در این زمینه شاهد هستیم البته این شرکت در آذرماه، چهار هزار و 877 تن تولید داشته که در مقایسه با میزان تولیدات این شرکت در دی‌ماه، رشد یک‌درصدی را در این زمینه شاهد هستیم.

 البته میزان تولیدات این مجتمع در 10 ماهه اول سال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، 32 درصد افت داشته به‌گونه‌ای که از 48 هزار و 713 تن به 33 هزار 44 تن رسید.

 

رشد یک‌درصدی تولید ایرالکو

تولیدات شرکت آلومینیوم ایران در دی‌ماه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، دو درصد رشد داشته و از 13 هزار و 905 تن به 14 هزار و 246 تن رسید اما در مقایسه با میزان تولیدات این کارخانه در آذرماه که 14 هزار و 540 تن شمش آلومینیومی بود، دو درصد کاهش تولید را شاهد هستیم.

میزان تولیدات در 10 ماه اول سال، نسبت به مدت زمان مشابه از 145 هزار و 250 تن به 146 هزار و 939 تن رسید که به‌این‌ترتیب، ایرالکو رشد یک‌درصدی را تجربه کرد.

درمجموع میزان تولیدات آلومینیومی در کشور در دی‌ماه جاری، 38 درصد بیشتر از دی‌ماه سال 1397 بوده و از 18 هزار و 38 تن به 24 هزار و 893 تن افزایش یافته اما در مقایسه با مجموع تولیدات شرکت‌ها در آذرماه که 24 هزار و 893 تن شمش آلومینیومی در کشور تولید شد، 0.4 درصد کاهش تولید را مشاهده می‌کنیم.

همچنین تولیدات 10 ماه اول سال 1398 نیز 17 درصد نسبت به 10 ماه اول سال 1397 افت پیدا کرده است و از 267 هزار و 53 تن به 221 هزار و تن و 223 تن رسید که دلیل عمده کاهش میزان تولیدات شمش آلومینیومی در کشور، کاهش تولیدات مجموعه هرمزال و المهدی در کشور است؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود که با این روندی که شرکت‌های هرمزال و المهدی در مورد افزایش میزان تولیدات خود در پیش گرفته‌اند، میزان تولیدات در ماه‌های آتی بهبود پیدا می‌کند همچنین با راه‌اندازی شرکت آلومینیوم جنوب (سالکو) میزان تولیدات شمش خالص آلومینیومی در کشور بهبود می‌یابد. البته در شرایط فعلی که میزان تولید آلومینیوم جهانی کاهش یافته و میزان تقاضا برای خرید شمش خالص آلومینیومی کمتر از گذشته شده، رکود صنعت آلومینیوم در کشور طبیعی و قابل پیش‌بینی است.

 


ثبت نظر

ارسال