سرنوشت آلومینیوم در سال ۲۰۲۴ چه خواهد بود؟

  • پنجشنبه 7 دی 1402 ساعت 7:47

 

پنجره ایرانیان؛ گزارش‌های منتشر شده از سوی هلدینگ‌های بزرگ مالی جهان همچون گلدمن ساکس، حاکی از کاهش فزاینده عرضه آلومینیوم در بازارهای جهانی و احتمال افزایش قیمت هم‌زمان با افزایش تقاضا برای سال ۲۰۲۴ است.

گزارش‌های منتشر شده از سوی هلدینگ‌های بزرگ مالی جهان همچون گلدمن ساکس، حاکی از کاهش فزاینده عرضه آلومینیوم در بازارهای جهانی و احتمال افزایش قیمت هم‌زمان با افزایش تقاضا برای سال ۲۰۲۴ است.

به گزارش باشگاه آلومینیوم، بازار فلزات نیز مانند دیگر بازارهای جهانی طی سال ۲۰۲۳ وضعیت چندان مطلوبی نداشت. در میان فلزات اساسی، تنها آهن و مس به دلیل افزایش تقاضای جهانی به ویژه برای صنایع نوینی چون ساخت باتری‌های مورد نیاز خودروهای برقی و بهبود اندک اوضاع بازار مسکن در جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا، وضعیت بهتری را تجربه کردند.

از سوی دیگر، برخی فلزات اساسی همچون آلومینیوم و روی از روند بهبود بازار طی ماه‌های گذشته عقب مانده و شرایط خوبی را تجربه نکردند که این موضوع برای آلومینیوم به مراتب وخیم‌تر بود. چین به تنهایی بیش از ۵۰ درصد آلومینیوم مورد نیاز بازارهای جهانی را تامین می‌کند و به همین دلیل، هرگونه تحرکات اقتصادی در بازار این کشور بر قیمت جهانی تاثیرگذار خواهد بود.

هم‌اکنون سرمایه‌گذاران و فعالان بازار آلومینیوم نگران اوضاع قیمت جهانی این فلز در سال ۲۰۲۴ هستند؛ به ویژه اینکه عمده نهادها و هلدینگ‌های مالی همچون گلدمن ساکس، جی پی مورگان و «ING» معتقدند که دست کم برای سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴، به احتمال زیاد با نوعی رکود اقتصادی در سطح جهانی مواجه خواهیم بود که همین امر می‌تواند تاثیر منفی بر بازارها به ویژه بازار فلزات اساسی بر جای بگذارد.

 

 

 

 

 

 

 

 


ثبت نظر

ارسال