آماری از کسادی بازار خانه‌های بزرگ متراژ

پنجره‌ایرانیان؛ متوسط متراژ واحدهای عرضه‌شده از طریق یک سامانه ملکی به بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱۰۹ متر بوده و این در حالی است که میانگین متراژ معاملات قطعی ۸۹ متر است.
  • سه شنبه 8 مهر 1399 ساعت 12:1

به گزارش ایسنا، بررسی‌ها از اختلاف ۲۰ متری متراژ عرضه با تقاضا در بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد. درحالی‌که متوسط متراژ واحدهای آماده فروش بر اساس آگهی‌های یک سامانه ملکی در شهر تهران ۱۰۹ متر اعلام‌شده، میانگین متراژ معاملات قطعی ۸۹ متر است. این نشان می‌دهد یک فاصله ۲۰ متری بین توان تقاضای واقعی با عرضه مسکن در شهر تهران وجود دارد.

اطلاعات به‌دست‌آمده از سامانه کیلید که از آگهی‌های شهریورماه به‌دست‌آمده نشان می‌دهد بالاترین متوسط متراژ به منطقه یک با ۲۰۶ متر و کمترین متراژ به منطقه ۱۰ با متوسط ۶۶ متر تعلق دارد. این در حالی است که میانگین متراژ معاملات قطعی بر اساس قراردادهای خریدوفروش در بهار امسال برای منطقه یک ۱۴۸ متر و منطقه ۱۰ به میزان ۶۰ مترمربع بوده است.

 

خانه‌های مناطق شمالی تهران بزرگ‌تر هستند

پس از منطقه ۱ بالاترین متراژ واحدهای آماده فروش به منطقه ۳ تعلق دارد که متوسط متراژ واحدها ۱۴۹ متر است. رتبه‌های بعدی به ترتیب متعلق به منطقه ۶ با ۱۴۰ متر، منطقه ۲۲ با ۱۳۰ متر، منطقه ۲ با ۱۲۸ متر، منطقه ۴ با ۱۱۶ متر، منطقه ۸ با ۱۰۷ متر، منطقه ۷ با ۱۰۴ متر، منطقه ۱۳ با ۹۳ متر و منطقه ۵ با ۹۲ متر است.

 

کمترین متراژ واحدها بر اساس آگهی‌های سامانه مذکور به ترتیب مربوط به منطقه ۱۰ با ۶۶ متر، منطقه ۱۲ با ۷۷ متر، منطقه ۹ با ۷۸ متر، منطقه ۱۱ با ۸۳ متر، منطقه ۱۴ با ۸۶ متر و منطقه ۱۵ با ۸۹ متر تعلق دارد. با توجه به تعداد پایین آگهی‌های مناطق ۱۶ تا ۲۱ میانگین متراژ واحدهای این مناطق در گزارش لحاظ نشده است.

 

فاصله ۲۰ متری بین معاملات قطعی و آگهی‌ها

متوسط متراژ آگهی‌ها در حالی عدد ۱۰۹ متر را نشان می‌دهد که معاملات قطعی بر اساس آمار بازار مسکن در بهار امسال از میانگین ۸۹ متر در قراردادهای خریدوفروش حکایت دارد.

بالاترین میانگین متراژ واحدهای فروخته‌شده به ترتیب متعلق به منطقه ۱ با ۱۴۸ متر، منطقه ۳ با ۱۲۹ متر، منطقه ۲۲ با ۱۱۲ متر، منطقه ۲ با ۱۱۲ متر، منطقه ۶ با ۱۱۹ متر، منطقه ۴ با ۹۱ متر، منطقه ۵ با ۸۹ متر و منطقه ۱۳ با ۸۴ متر است.

پایین‌ترین متوسط متراژ واحدهای فروخته‌شده نیز به ترتیب به منطقه ۱۰ با ۶۰ متر، منطقه ۱۱ با ۷۰ متر، منطقه ۱۵ با ۷۱ متر، منطقه ۹ با ۷۲ متر، منطقه ۱۴ با ۷۴ متر، منطقه ۸ با ۷۶ متر و منطقه ۷ با ۷۹ متر تعلق دارد.

 

میانگین عمر واحدها در آگهی‌ها ۱۰.۸ سال

از طرف دیگر متوسط عمر واحدهای آگهی شده در شهریورماه ۱۳۹۹ عدد ۱۰.۸ سال را نشان می‌دهد و این در حالی است که معاملات قطعی در واحدهای ۱۲ سال انجام می‌شود. دراین‌بین کمترین متوسط عمر واحدهای آگهی شده به مناطق ۱ و ۱۲ با متوسط ۷ سال تعلق دارد. رتبه‌های بعدی از آن مناطق ۴، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۲۲ با میانگین ۹ سال، منطقه ۱۴ با متوسط عمر ۱۰ سال، مناطق ۲ و ۵ با میانگین عمر ۱۱ سال، مناطق ۳، ۷، ۸ و ۱۰ با متوسط عمر ۱۳ سال، منطقه ۶ با ۱۵ سال و منطقه ۹ با ۱۶ سال است.

گفتنی است؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مردادماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۹۰۸۰ فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته ۳۵.۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷۵.۸ درصد افزایش داشته است. آمار شهریورماه هنوز اعلام نشده است.


ثبت نظر

ارسال