تقدیر از همارشتن به‌عنوان واحد نمونه استاندارد لرستان

پنجره‌ایرانیان؛ گروه صنعتی همارشتن در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد به‌عنوان واحد نمونه استان لرستان انتخاب شد. ادامه مطلب

موفقیتی دیگر برای گروه صنعتی همارشتن رقم خورد

پنجره‌ایرانیان؛ گروه صنعتی همارشتن موفق به دریافت گواهینامه فنی ساختمان درزمینه تولید ورق ژئوممبران از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شد. ادامه مطلب

حضور همارشتن در پنجمین همایش سد و تونل ایران

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت همارشتن با محصول ورق ژئوممبران در «پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران» حضور یافت. ادامه مطلب

  گواهینامه 3

  / گواهینامه

  گواهینامه 2

  / گواهینامه

  گواهینامه 1

  / گواهینامه