همایش بزرگ یلکن در هتل پارسیان آزادی تهران

پنجره‌ایرانیان؛ همایش بزرگ شرکت یلکن 5 بهمن‎ماه 1397 با حضور مدیران عالی‎رتبه شرکت یلکن و مهمانان عالی‎قدر داخلی و نمایندگان این شرکت در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد. ادامه مطلب