حضور دکتروین در نمایشگاه دروپنجره شیراز

پنجره‌ایرانیان؛ نماینده استان فارس دکتروین در هفتمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره و صنایع وابسته شیراز که دی‌ماه 97 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار شد حضور یافت. ادامه مطلب

حضور دکتر وین در شصتمین نمایشگاه بین‌المللی سوریه

پنجره‌ایرانیان؛ دکتر وین در شصتمین نمایشگاه بین‌المللی سوریه در شهریورماه 1397 در شهر دمشق حضور یافت. ادامه مطلب

آغاز فعالیت نمایندگی دکتر وین در آذربایجان شرقی

پنجره‌ایرانیان؛ دکتر وین با اعطای نمایندگی انحصاری فروش پروفیل به گروه بازرگانی غفاری فعالیتش را در آذربایجان شرقی توسعه داد. ادامه مطلب

  گواهینامه 3

  / گواهینامه

  گواهینامه2

  / گواهینامه

  گواهینامه1

  / گواهینامه