برگزاری جلسه آموزشی مدیریت برنامه‌ریزی در کاتیا

پنجره‌ایرانیان؛ شرکت بهینه گستر فراتاب جلسه آموزشی مدیریت برنامه‌ریزی دی ماه سال جاری برگزار کرد. ادامه مطلب