سمینار مهندسی نما و پوسته‌های نوین ساختمانی در شیراز

ادامه مطلب

سمینار مهندسی نما و پوسته‌های نوین ساختمانی در شیراز

پنجره‌ایرانیان؛ سمینار تخصصی مهندسی نما و پوسته‌های نوین ساختمانی با مشارکت و همکاری شرکت‌های ایستاوین، SEIGENIA و GlobAlum مهرماه سال جاری در شیراز برگزار شد. ادامه مطلب

مقایسه رفتار آزمون مربوط به پنجره ساخته‌شده با پروفیل سری 60 و نوار آب‌بندی دومنظوره و پروفیل سری 60  و نوار آب‌بندی تک سوراخ و دو سوراخ (لاستیک ضربه‌گیر و شیشه‌گیر)

مهندس امین مویدفر، مدیر بازرگانی و کارشناس ارشد فنی/مهندس امیر آزادی، مدیر کارخانه و سرپرست فنی ادامه مطلب