اعتراض انجمن پروفیل یو.پی.وی.سی به نمایشگاه در و پنجره

پنجره‌ایرانیان؛ انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به زمان و شرایط برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره تهران اعتراض کرد. ادامه مطلب