تولید برق از اتلاف حرارت با تکنولوژی ORC

تولید برق از اتلاف حرارت با تکنولوژی ORC

پنجره ایرانیان: شرکت TURBODEN موفق به ساخت و تجاریسازی توربوژنراتور ویژه ای برای بازیابی انرژی حرارتی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی شده است. این توربوژنراتور...

سنگاپور از فضولات انسانی انرژی تولید می کند

سنگاپور از فضولات انسانی انرژی تولید می کند

پنجره ایرانیان:محققان سنگاپوری توالت جدیدی را طراحی کرده اند که قادر به تبدیل فضولات انسانی به سوخت‌های زیستی است. ...

کاهش ضخامت کارایی پیل‌های خورشیدی نانوسیمی افزایش داد

کاهش ضخامت کارایی پیل‌های خورشیدی نانوسیمی افزایش داد

پنجره ایرانیان: پژوهشگران هلندی دانشگاه صنعتی آیندهوون و دلفت با همکاری شرکت فیلیپس اخیرا موفق شدند با فرآیند اچ‌کردن شیمیایی ضخامت پیل‌های خورشیدی را...

افزایش 25 درصدی تولید برق با استفاده از نانو‌فناوری

افزایش 25 درصدی تولید برق با استفاده از نانو‌فناوری

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه‌ای فارس گفت: با بهره‌گیری از فناوری نانو می‌توان تولید برق را تا 25 درصد در افق 2020، افزایش داد....