شرکت تهیه مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور ایجاد شد

پنجره‌ایرانیان؛ تفاهم‌نامه تاسیس شرکت تهیه مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور با حضور مدیران صنعت آلومینیوم کشور امضا شد.
  • شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 10:49

به گزارش دنیای معدن، در جلسه‌ای در ایمیدرو با حضور مدیران صنعت آلومینیوم کشور برای ایجاد شرکت تهیه مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور و امضای تفاهم‌نامه انجام شد.

ماموریت این شرکت، تامین مشترک خوراک صنعت آلومینیوم کشور مثل پودر آلومینا و آند و پترولیوم کک از خارج است. میزان سهام شرکت‌ها در این بنگاه جدید، متناسب با ظرفیت تولید هر شرکت خواهد بود.

این شرکت پس از تصویب هیئت‌مدیره‌ها و اخذ مجوز لازم، ثبت و شروع به فعالیت می‌کند؛ و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت ترجیحا معاونین بازرگانی شرکت‌های آلومینیومی خواهد بود.


ثبت نظر

ارسال