برگزاری کمپین نما در کلان‌شهرهای ایران

پنجره‌ایرانیان؛ کمپین نما رویدادی آ