تولید جهانی آلومینیوم و آلومینا در ماه مارس

پنجره‌ایرانیان؛ تولید جهانی آلومینیوم در ماه مارس سال جاری، 5/414 میلیون تن گزارش شده است و این بدان معناست که تولید روزانه آلومینیوم در ماه مارس 174/6 هزار تن بوده است.
  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 12:53

به‌گزارش پنجره‌ایرانیان به‌نقل از هوشمند نیوز، تولید روزانه آلومینیوم در ماه مارس نسبت به ماه فوریه (175/6 هزار تن)، کاهش اندکی را نشان می‌دهد. تولید جهانی آلومینیوم در ماه فوریه 4/916 میلیون تن بوده است و این اختلاف تولید به تعداد روزهای ماه فوریه و مارس باز می‌گردد. سهم مناطق تولیدکننده آلومینیوم در جهان طی ماه مارس، به‌صورت زیر گزارش شده است:

بر اساس این گزارش، تولید جهانی آلومینیوم در ماه ژانویه 5/411 میلیون تن و تولید روزانه آلومینیوم 174/5 هزار تن بوده است.

طی سه‌ماهه نخست سال جاری (ژانویه- فوریه- مارس) درمجموع 15/741 میلیون تن آلومینیوم در جهان تولید شده است که متوسط تولید روزانه طی این سه ماه‌ 174/9 هزار تن گزارش شده است.


ثبت نظر

ارسال