بررسی واردات آلومینای خاورمیانه تا پایان سال 2017

پنجره‌ایرانیان؛ ازآنجاکه عمده تولید آلومینیوم خاورمیانه بر پایه واردات آلومینا نهادینه ‌شده، واردات این منطقه همگام با افزایش تولید آلومینیوم، روندی افزایشی را طی کرده است.
  • شنبه 15 دی 1397 ساعت 13:11

به گزارش فلزات آنلاین، در نمودار زیر، حجم واردات آلومینای خاورمیانه نشان داده شده است. مقدار واردات آلومینای خاورمیانه از حدود 2.5 میلیون تن در سال 2001، با نرخ رشد متوسط سالانه 8.7 درصدی به‌حدود 9.6 میلیون تن در سال 2017 رسید. البته، مقدار واردات این منطقه در سال 2014، حتی از 10 میلیون تن نیز فراتر رفته و به 10.5 میلیون تن رسید. دلیل اصلی افزایش حجم واردات آلومینا در این سال، مربوط به عربستان بود که واحد ذوب آن مرحله بهره‌برداری آزمایشی را پشت سر گذاشته بود، ولی ظرفیت پالایشگاه آلومینای هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود. این امر سبب شد تا آلومینای موردنیاز واحد ذوب موقتا از خارج و پس از سال 2015، تقریبا تمامی نیاز آن از داخل تأمین شود.

 

بزرگ‌ترین واردکننده آلومینا در منطقه خاورمیانه، امارات متحده عربی است. این کشور با تولید بیش از 2.5 میلیون تن آلومینیوم اولیه، بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم در خاورمیانه به‌شمار می‌رود. این حجم از تولید آلومینیم اولیه، حجم واردات آلومینای آن را به بیش از 5 میلیون تن در سال افزایش داده است. پس از امارات متحده عربی، بحرین دومین مصرف‌کننده بزرگ آلومینا و بزرگ‌ترین واردکننده این ماده در خاورمیانه محسوب می‌شود. واردات آلومینای این کشور در سال‌های اخیر به‌حدود 1.9 میلیون تن رسید.

واردات حجم عظیمی از آلومینا در امارات متحده عربی، سبب شده تا این کشور به‌دنبال احداث ظرفیت پالایش آلومینا باشد تا از حجم تقاضای وارداتی آلومینای خود بکاهد. در همین راستا، پالایشگاه آلومینای الطویله (Al Taweelah) با ظرفیت 2 میلیون تن که در نیمه ابتدای سال 2019 به بهره‌برداری خواهد رسید، قادر خواهد بود تا حدود 40 درصد از تقاضای آلومینای امارات را تأمین کند. این پالایشگاه، پس از آلومینای ایران در جاجرم و پالایشگاه آلومینای معادن عربستان، سومین و درعین‌حال بزرگ‌ترین پالایشگاه آلومینای خاورمیانه خواهد بود. گفتنی است که بوکسیت موردنیاز این پالایشگاه از گینه تأمین خواهد شد؛ بدین ترتیب، انتظار می‌رود که واردات آلومینای امارات، در آینده کوتاه‌مدت به‌حدود 3 میلیون تن کاهش یابد.

درعین‌حال، بحرین و ایران پروژه‌های توسعه ظرفیت‌های ذوب آلومینیوم را دنبال می‌کنند و انتظار می‌رود که در نیمه ابتدای سال 2019 نیز این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند. ظرفیت اضافه‌شده در ایران، حدود 300 هزار تن و ظرفیت اضافه‌شده در بحرین، بالغ‌بر 540 هزار تن خواهد بود. بدین ترتیب، تقاضای وارداتی این 2 کشور در آینده کوتاه‌مدت مجموعا حدود 1.7 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، حجم تقاضای وارداتی آلومینای بحرین به تقاضای وارداتی امارات برسد و درمجموع این 2 کشور، حدود 62 درصد کل واردات خاورمیانه را انجام دهند. پس‌ازاین 2 کشور، قطر دارای بیشترین مقدار تقاضای وارداتی آلومینا و پس‌ازآن ایران خواهد بود. در بین کشورهای تولیدکننده آلومینیوم در خاورمیانه، عربستان کمترین میزان تقاضای وارداتی آلومینا را خواهد داشت؛ چراکه همچنان انتظار می‌رود که بخش اعظمی از تقاضای آلومینای آن از داخل تأمین شود.

 


ثبت نظر

ارسال