کاهش عرضه در انتظار مصرف‌کنندگان شمش آلومینیوم

پنجره‌ایرانیان؛ عملکرد تولید شرکت‌های بزرگ در آبان ماه و نیز 8 ماهه اول سال جاری منتشر شد که بر اساس این گزارش در بیشتر بخش‌ها شاهد رشد تولید بودیم.
  • یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 14:59

به گزارش می متالز، تولید پودر آلومینا توسط آلومینای ایران در 8 ماهه اول سال با 2 درصد افت به 159 هزار تن رسید. تولید آبان ماه این شرکت 19 هزار تن گزارش شده است.

در بخش آلومینیوم به‌جز هرمزال که افت یک‌درصدی را در تولید به ثبت رساند سایر آلومینیوم سازان رشد تولید را به ثبت رساندند. شرکت‌های آلومینیوم در 8 ماهه اول سال درمجموع 231 هزار تن آلومینیوم تولید کردند که 3 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. ایرالکو در این مدت 118 هزار تن، هرمزال 69 هزار تن و المهدی 44 هزار تن تولید کردند.

گزارش آبان ماه شرکت‌های آلومینیوم ساز حاکی از کاهش 23 درصدی تولید در آبان ماه است. لذا می‌توان این‌گونه برداشت کرد که کاهش شدید عرضه در انتظار مصرف‌کنندگان شمش آلومینیوم ایران است و عمده افت تولید به دلیل از رده خارج شدن دیگ‌های آلومینیوم المهدی 37 درصد و هرمزال 49 درصد است. تولید ایرالکو (فایرا) کاهش تنها یک‌درصدی داشت.

در بخش تولید کاتد نیز به تولید 158 هزار تن کاتد دست یافتیم که مجتمع سرچشمه حدود 98 هزار تن و میدوک 61 هزار تن کاتد مس تولید کردند. رشد تولید کاتد مس در مدت مذکور نسبت به سال قبل 79 درصد بود.

در استخراج سرب و روی هم به تولید 815 هزار تن سرب و روی رسیدیم که 32 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.


ثبت نظر

ارسال