کاهش 20 درصدی مصرف انرژی در آلومینیوم جنوب

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در هشت سرفصل توسط شرکت مجتمع آلومینیوم جنوب، میزان مصرف انرژی در این مجتمع نسبت به سایر کارخانه‌های آلومینیوم به میزان 20 درصد کاهش خواهد یافت.
  • دوشنبه 7 آبان 1397 ساعت 11:14

به گزارش روابط عمومی سالکو، شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در راستای اهداف تعیین‌شده شیوه‌های مختلفی را در راستای کاهش انرژی در فاز اول تولید آلومینیوم را به‌کار گرفته است.

این سرفصل‌ها شامل تغییر سوخت به سوخت پاک با مصرف انرژی کم برنامه‌ریزی شده، استفاده از سیستم‌های پیش‌گرمایش برای احتراق، بهبود سیستم‌های پایش و کنترل، ارتقا بازده موتورهای الکتریکی، تجهیزات روشنایی، تولید هم‌زمان برق و حرارت در نیروگاه، سیستم‌های جدید جداسازی غشایی، سیستم بازیافت حرارت از دود خارجی و استفاده از تکنولوژی با شدت مصرف انرژی کمتر و کاهش گازهای گل خانه‌ای در مراحل مختلف تکمیل پروژه آلومینیوم جنوب به‌کار گرفته شده است.

در سرفصل اول که تغییر سوخت به سوخت پاک با مصرف انرژی کم مدنظر قرارگرفته، سوخت مورداستفاده در کارخانه سوخت گاز طبیعی تعیین‌شده است. همچنین در انبار منطقه پارسیان متعلق به این پروژه به جهت فقدان سوخت گاز درحال‌حاضر از انرژی خورشیدی در جهت تامین آب گرم موردنیاز بهره‌گیری شده است. همچنین بخش عمده‌ای از انرژی سیستم روشنایی جاده‌های داخلی سایت به‌وسیله انرژی خورشیدی تامین می‌شود.

 


ثبت نظر

ارسال