کاهش سود تسهیلات بلندمدت کرفت مولر

پنجره ایرانیان: تسهیلات بلندمدت کرفت مولر ایران از سوی بانک طرف قرارداد این شرکت، به 20 درصد کاهش یافت.
  • چهارشنبه 25 فروردین 1395 ساعت 11:9

بر اساس اخباری که از سوی شرکت کرفت مولر ایران در اختیار تحریریه پنجره ایرانیان قرار گرفت، در فروردین ماه امسال تفاهم‏نامه جدیدی میان کرفت مولر و بانک عامل تسهیلات بلند مدت این شرکت به امضا رسید. بنا بر این تفاهم نامه و با توجه به قوانین جدید بانک مرکزی، تسهیلات ارائه شده توسط بانک به مشتریان کرفت مولر از این پس سالیانه 20 درصد محاسبه خواهد شد.

این تفاهم نامه در تاریخ 24 فروردین 1395 امضا شده و از همین تاریخ نیز اعمال شده و در اختیار مشتریان این شرکت قرار گرفته است. طبق این تفاهم‏نامه، کلیه مشتریان این شرکت می توانند تا 70 درصد ارزش فاکتور این شرکت را به صورت سه ساله و با طی کمترین تشریفات بانکی دریافت کنند.

گفتنی است پیش از این، نرخ سود تسهیلات بلندمدت بانک طرف قرارداد کرفت مولر ایران  24 درصد بود.


ثبت نظر

ارسال