اجاره ٩٩ ساله زمین‌های موردنیاز ساخت مسکن از سوی وزارت راه

پنجره‌ایرانیان؛ نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند وزارت راه برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن به‌صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام کند.
  • یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 11:10

به گزارش ایسنا، نمایندگان‌ مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 26 بهمن‌ماه، ماده ۶ طرح جهش تولید و تامین مسکن را به تصویب رساندند که بر اساس آن، به‌منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی، اوراق خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت ‌کند.

در ادامه ماده ۷ این طرح به تصویب رسید که به‌موجب آن وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن به‌صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام کند.

طبق تبصره این ماده مبلغ اجاره‌بهای سالانه اراضی اجاره ۹۹ ساله این ماده حداکثر معادل ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌شود.

در ادامه نمایندگان‌ ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند که به‌موجب آن، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلف‌اند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر دو ماه (یک ماه مراجع ذی‌ربط استان‌ها و یک ماه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول، اقدام کنند.


ثبت نظر

ارسال