تصویب الحاق زمین‌های مستعد شهری در طرح جهش تولید مسکن

پنجره‌ایرانیان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کردند تا مقدمات الحاق زمین‌های مستعد توسعه شهری به شهرها فراهم کند.
  • یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 11:2

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن را بررسی کرده و ماده ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۱ این طرح، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آن‌ها به شهرها را فراهم کند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس مواد ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ این طرح را بررسی کرده و به‌منظور رفع ابهامات به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.


ثبت نظر

ارسال