قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای کنترل قیمت مسکن کارآمد نیست

پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تنها شاید بتوان شاهد افزایش میزان عرضه در بازار اجاره‌ بود.